LatRusEng
“Jumiks” palielina sociālās mājas iemītnieku drošību

“Ziedot, kā arī veikt darbus sociālo māju iemītnieku drošības uzlabošanai, firmu “Jumiks” pamudināja šī gada februārī notikusī traģēdija Alsungas sociālās aprūpes centrā "Reģi", kurā, kā zināms, gāja bojā 26 sociālās aprūpes centra iemītnieki,” pastāstīja “Jumiks” attīstības direktors Dzintars Baranovskis. “Esmu gandarīts, ka ar savu ieguldījumu “Jumiks” ir sagādājis sociālās mājas iemītniekiem kaut nelielu dāvanu Latvijas valsts svētkos - Latvijas Republikas proklamēšanas dienā. It īpaši tāpēc, ka viens no jebkuras valsts pamatuzdevumiem ir rūpēties par tās iedzīvotāju drošību. Esmu pārliecināts, ka mūsu paveiktais samazinās traģēdiju atkārtošanos.”

 

„Pateicoties firmas “Jumiks” ziedojumam, ir paveikts vēl viens, ļoti nozīmīgs darbs, lai palielinātu sociālās mājas iemītnieku drošību. 2006.gada beigās RSA sāka izstrādāt projektu, kas paredzēja drošības sistēmu pilnveidošanu apvienības apsaimniekošanā nodotajās sociālajās mājās. Saskaņā ar projekta izstrādes, finansēšanas un ieviešanas plānu darbiem bija jāsākas šī gada rudenī. Taču tad notika traģēdija Alsungas sociālās aprūpes centrā „Reģi”, kas lika mums nekavējoties koriģēt projekta ieviešanas termiņus. Pateicoties firmas “Jumiks” ziedojumam (veiktajiem darbiem) liela daļa no līdz šim konstatētajām problēmām pašlaik vismaz vienā RSA apsaimniekotajā sociālajā mājā ir novērstas,” pastāstīja Rīgas Samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš.

 

Saskaņā ar “Jumiks” un RSA šī gada 12.aprīlī parakstīto sadarbības/ziedojuma līgumu, firma Jumiks un tās darbinieki, ziedojot savu darbu, laiku un materiālos resursus, veikuši sistēmas „Domofons”, kā arī citu drošības sistēmu uzlabojumu projektēšanu un izbūvi RSA apsaimniekotajā sociālajā mājā Rīgā, Ziepju ielā 11/1.

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jumiks” ir viena no Latvijas vadošajām firmām, kas Latvijas tirgū firma strādā kopš 1992.gada un specializējas inženiertīklu projektēšanā, veicot ārējo (līdz 20 kV) un iekšējo elektrotīklu, vājstrāvas tīklu (ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas, apzināšanas sistēmas, datortīkli, telefona tīkli u.c.), inženiertīklu (ventilācija, kondicionēšana, ūdensapgāde, apkures sistēmas, kanalizācija, gāze), elektroaprīkojuma, automatizācijas sistēmu montāžu un apkalpošanu.

 

RSA dibināta 1992.gada 12.septembrī. Šobrīd RSA apvieno 17 struktūrvienības konkrētu uzdevumu realizācijai ar kopumā vairāk kā 400 darbiniekiem. Viens no RSA darbības virzieniem ir sociālo pakalpojumu realizācija. Rīgas Samariešu apvienība darbojas visā Latvijas teritorijā. Rīgā apvienības aprūpē ir sešas sociālās mājas, divi pansionāti, bērnu nams, bērnu krīzes centrs, kā arī grupu dzīvoklis.