LatRusEng
Intervija ar SIA"JUMIKS" valdes locekli žurnālā "Objekts"

Savu darbību šī kompānija sāka 1992. gadā ar septiņiem entuziastiem, un šobrīd uzņēmumam jau ir sešdesmit piecu cilvēku liela komanda. Lielākā daļa darbinieku šeit strādā kopš kompānijas dibināšanas laikiem. “Pašlaik mēs esam viens no ievērojamākajiem uzņēmumiem, kas darbojas enerģētikas jomā, esam Latvijas Energobūvniecības asociācijas biedri,” stāsta R. Manuilovs.

Visa pamatā elektromontāžas darbi

SIA “Jumiks” ir kompānija, kas strādā elektroinstalācijas darbu sfērā, veicot projektēšanas darbus, visa veida elektromontāžas darbus (elektroapgādi, apgaismošanu, elektroapsildi), automātikas sistēmu un elektroierīču regulēšanu, elektrosadaļu izstrādi un montāžu, darbojošos objektu ekspluatāciju, sniedzot elektroiekārtu izvēles konsultācijas.

Kā atzīst R. Manuilovs, uzņēmums pamatā specializējas energomontāžas darbos celtniecībā un ēku rekonstrukcijā. Kā nākamais no darbības virzieniem tiek minēta projektēšana elektriskajā jomā, kā trešais – elektroiekārtu serviss un apkalpošana.

“Runājot par elektromontāžas darbiem, tas ir virziens, ar ko mēs sākām un nodarbosimies arī nākotnē, tas ir mūsu galvenais ienākumu avots,” komentē R. Manuilovs. SIA “Jumiks” ieguvusi pieredzi un iespējas apliecināt sevi ne tikai Rīgā un Latvijā, bet arī ārvalstīs: Norvēģijā, Krievijā un Ukrainā, strādājot gan dzīvojamajās ēkās, gan ražotnēs. Uzņēmuma direktors ir iecerējis šādu pieredzi attīstīt arī turpmāk.

Aplūkojot arī otru firmas darbības virzienu – projektēšanu, jāatzīst, ka tā pastāv kā patstāvīgs darbības veids. Katru gadu SIA “Jumiks” izstrādā ievērojamu skaitu projektu, piedaloties izsludinātajos projektu un montāžas konkursos, ļoti bieži gūstot iespēju tos arī realizēt. Sākotnēji darbā veiksmīgi iesaistās projektēšanas nodaļa, pēc tam arī ražošanas nodaļa. Firmā “Jumiks” tiek gaidīts ikviens klients, kuru interesē projekta izstrāde elektromontāžas darbiem. Kompānijas speciālisti ikvienam sniegs bezmaksas konsultācijas.

Elektroiekārtu serviss

Paplašinot uzņēmuma darbību, īpaša uzmanība tiek pievērsta trešajam darbības virzienam – elektroiekārtu servisam un apkopei. Pamatā tā ir elektroiekārtu drošības un funkcionēšanas nodrošināšana visdažādākajām ēkām. Sākotnēji uzņēmums garantēja servisu tiem objektiem, kuros pats bija veicis elektromontāžu, bet laika gaitā tiem pievienojās arī objekti, kuros elektromontāžas darbi iepriekš netika veikti. Šobrīd SIA “Jumiks” speciālisti sniedz servisu vairākos objektos, t.sk. tirdzniecības centros, veikalos utt. Ņemot vērā to, ka uzņēmumam svarīgs un īpašs ir katrs klients, var nosaukt dažus no objektiem, kuros firma veic apkalpošanu. 2001. gadā tā bija viesnīca “Reval Hotel Latvija”, tirdzniecības centrs “Spice”, hipermārkets “Mego Mix”, 2002. gadā tika strādāts tirdzniecības centrā “Olympia”, vērienīgs projekts ir tirdzniecības centrs “Stockmann”, pie kura darbs noris patlaban – tas ir pats lielākais projekts firmas pastāvēšanas vēsturē. Kā vērienīgu un dizainiski veiksmīgi atrisinātu projektu var minēt darbu pie “Jumiks”, ”Jumiks Energotehnika” un “WMT Baltic” kopīgi apdzīvotās ēkas A. Deglava ielā 166 a/b. Jaunās telpas tika iecerētas kā dāvana uzņēmuma “Jumiks” desmitgades svētkos. R. Manuilovs stāsta, ka šī projekta realizācija likusies pat nedaudz sarežģīta, jo firma vienlaicīgi bijusi gan kā klients, gan izpildītājs – šādi apstākļi ļāvuši paraudzīties uz darba procesu nedaudz ar citu skatienu, snieguši iespēju pārvērtēt atsevišķus darbības principus.

Protams, uzņēmuma veiksmīga darbība nav atkarīga no prasmīgas vadības vien, svarīgs ir arī pārējo kompānijā strādājošo darbinieku potenciāls. Kā atzīst direktors, firma “Jumiks” balstās uz profesionāļu komandu, kura veido kopējo uzņēmuma tēlu, uzkrājot darba pieredzi gan kompānijai, gan sev personīgi. Uzņēmumā notiek patstāvīga personāla mācības – gan tepat, Latvijā, lekciju un semināru veidā, gan arī ārvalstīs, kurp uz mācību kursiem tiek sūtīti firmas darbinieki. Būtisks faktors, neapšaubāmi, ir darba motivācijas veicināšana strādājošajos, tāpēc, apkopojot kādā noteiktā posmā veiktos darbus, no kolektīva darbinieku vidus uzņēmums nominē labāko elektriķi vai labāko inženieri.

Padarīto atzinīgi vērtē arī kolēģi

Uzņēmums “Jumiks”, būdams Latvijas Energobūvniecības asociācijas biedrs, jau otro gadu pēc kārtas ieņem godalgotas vietas asociācijas rīkotajos konkursos, kur tiek apbalvoti labākie objekti elektroceltniecībā. Nominācijā “Kapitālceltniecība un rekonstrukcija” firma “Jumiks” 2001. gadā ieguva trešo godalgoto vietu par darbu viesnīcā “Reval Hotel Latvija”, savukārt 2002. gadā uzņēmums ierindojās otrajā vietā darbu projektēšanas un elektromontāžas jomā tirdzniecības centram “Olympia”, šis objekts ir viens no enerģētikas ziņā apjomīgākajiem tirdzniecības centriem. “Jāatzīst, ka šo balvu saņēmām par darbu pie trešdaļas no šīs celtnes, jo tirdzniecības centrs tobrīd bija izbūvēts tikai daļēji,” atminas R. Manuilovs.

Uz jautājumu par uzņēmuma darbības tuvākajiem plāniem un iecerēm firmas direktors atbild, ka īpašu uzmanību veltīšot mārketinga politikas attīstīšanai, lai panāktu lielāku darbības efektivitāti. Protams, vēl esot arī citas nākotnes ieceres, bet tās izpaust būtu par agru. Jānovēl, lai izdodas viss labi iecerētais.

 

Sarmīte Liniņa

12.06.2003.